Raport prezentuje realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. Przedstawia także aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego.

Do 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 769 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 7,2 mld zł, co stanowi 88,5% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 10,8 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 3,7 mld zł, co stanowi 45,1% budżetu Programu.

Załączniki