Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza dyrekcję szkół ponadpodstawowych i nauczycieli do zgłaszania swoich klas do udziału  w zamkniętych spotkaniach informacyjnych pt. „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie”. Spotkania organizowane będą  w formule on-line od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

 

Podczas spotkań ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich uczniowie dowiedzą się m.in.  o zakresie wsparcia jakie oferują fundusze unijne, możliwościach uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej, możliwościach podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także o różnych inicjatywach skierowanych do młodzieży w ramach Unii Europejskiej. Uczniowie zostaną wprowadzeni również w  tematykę przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu.

Jak można się zgłaszać?

Spotkania w ramach jednej godziny lekcyjnej odbywać się będą zdalnie na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli poprzez oferowaną przez nas aplikację ZOOM lub system teleinformatyczny zapewniony przez szkoły.

Wystarczy skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku drogą mailową: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub telefoniczne pod numerem: (58) 32 68 147/ 148/ 152 i wyrazić chęć udziału w naszej lekcji. Ustalimy z Państwem termin i godziny webinarium on-line.

Udział w spotkaniach informacyjnych on-line jest bezpłatny.