Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dla wnioskodawców aplikujących w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa oraz 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.


Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

  1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów 5.8. (PPTX 527KB)
  2. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów 6.2. (PPTX 1MB)
  3. Zasady realizacji projektów 5.8. (PPTX 1MB)
  4. Zasady realizacji projektów 6.2. (PPTX 718KB)
  5. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji SOWA (PPTX 6,8MB)
  6. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji WOD2021 (PPTX 4,1MB)