Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium informacyjnego dla wnioskodawców aplikujących w ramach Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów (PPTX 543KB)

2. System wyboru projektów (PPTX 573KB)

2a. System SOWA (PPTX 6MB)

3. Zasady realizacji projektów (PPTX 585KB)

4. Zasady udzielania zamówień(PPTX 573KB)

5. Obowiązki info-promo EFS+ (PPTX 3,1MB)

6. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 2,6MB)