Jeśli interesują Cię unijne dotacje i szukasz pracy w tym zakresie – ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Weź udział w naborze na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w zespole ds. organizacji procesu wyboru– oferta nr 2/24, który prowadzi obecnie Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku. Aplikuj a już wkrótce możesz dołączyć do zespołu specjalistów ds. Funduszy Europejskich i pracować przy realizacji programu regionalnego.

 

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

  • przygotowanie i redakcja zapisów dokumentów np. Szczegółowego opisu priorytetów, regulaminów wyboru projektów,
  • organizacja naborów wniosków o dofinansowanie w ramach FEP, w tym prac Komisji Oceny Projektów,
  • prowadzenie wykazu ekspertów w ramach FEP, organizacja prac ekspertów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.

 

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 2/24″ do 26 stycznia 2024 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

autor: Monika Grochulska