Zarząd Województwa Pomorskiego 9 lipca 2020 roku uchwałą nr 588/162/20 rozstrzygnął trzeci konkurs dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to ponad 21 mln zł.

Decyzją Zarządu dofinansowanie otrzymały projekty:

I.    Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej
R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo o długości 120,09 km, zagospodarowanie 3 miejsca postojowe oraz spójna promocja tworzonego produktu turystycznego.
Projekt obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i roboty budowlane na odcinkach trasy, które wymagają poprawy i budowy nowej nawierzchni, tj.: wykonanie dróg rowerowych, pieszo-rowerowych, modernizacje dróg pod kątem dostosowania ruchu rowerowego.  Zagospodarowany zostanie również teren miejsc postojowych w Gminie Główczyce, Mieście Łeba oraz Gminie Słupsk.  
W Główczycach powstaną m.in. wiaty, ławki z oparciem z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki rowerowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci.  W Łebie miejsce postojowe wyposażone zostaną
w stojaki na 16 rowerów, ławki i ławostoły, tablicę informacyjną powstaną 2 wiaty drewniane, wykonane zostaną również przyłącza wodno-kanalizacyjne do toalety. W Gminie Słupsk miejsce postojowe w miejscowości Bruskowo Wielkie wyposażone zostanie w stację rowerową, tablicę informacyjną, ławkę z oparciem z funkcją stojaka, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci.  Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2023 roku.
Partnerami projektu są:  Gmina Główczyce,  Gmina Miejska Łeba,  Gmina Smołdzino,  Gmina Słupsk,  Gmina Wicko,  Nadleśnictwo Damnica,  Nadleśnictwo Lębork i Powiat Słupski.

II.    Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Łupawie na terenie Gminy Damnica, poprzez budowę przystani kajakowej w miejscowości Damno. Inwestycja przewiduje m.in. budowę ciągu komunikacyjnego, infrastruktury umożliwiającej bezpieczne i sprawne wyciąganie i wodowanie kajaków oraz budowę małej architektury. Wykonane zostanie również oznakowanie wodne i drogowe szlaku kajakowego.
W ramach projektu zaplanowano m.in. budowę stałego pomostu cumowniczego i slipu do wodowania małych jednostek pływających, umocnienie brzegu rzeki faszyną wzdłuż planowanego pomostu. Zaplanowano również  budowę ciągów komunikacyjnych – drogi wewnętrznej na terenie przystani wraz z zatoką postojową z parkingiem oraz ścieżką żwirową łączącą parking z pomostem, a także budowę małej architektury w postaci: wiaty, suszarki na kajaki, osłony przenośnych sanitariatów, ławostołów drewnianych, koszy na śmieci i stojaków na rowery wraz z zestawem naprawczym. Projekt zostanie zrealizowany do października 2021 roku.

III.    Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Wda – Zbigniew Galiński

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i doposażenie przystani kajakowej na terenie stanicy PTTK we Wdzydzach. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kościerzyna, pow. Kościerski, m. Wdzydze. W  ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. promenada (ciąg spacerowy nad jeziorem Gołuń). To ciąg komunikacyjny kamienno – drewniany tworzący wejście na slip oraz łączący pomost ze slipem oraz polem dla kajakarzy oraz wejście w skarpie na wieżę widokową i tawernę, ze schodami (wraz z pracami ziemnymi w tym regulacją i uporządkowaniem skarpy). Powstanie też pomost pływający połączony z promenadą, wyposażony w odnogi i elementy cumownicze, boje cumownicze, odbijacze pomostowe, postumenty oświetleniowo – zasilające, monitoring i oświetlenie. Zaplanowano również slip kajakowy, suszarki kajakowe, tablica i oznakowanie przystani.  Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2021 roku.

IV.    Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

Projekt dotyczy rozbudowy istniejącego pirsu oraz wydłużenia nabrzeża wraz z zabezpieczeniem skarpy w Krynicy Morskiej. Wydłużenie pirsu skutkować będzie zmniejszeniem falowania wewnątrz portu, przy zachowaniu warunków dobrej nawigacji na podejściu do/wyjściu z portu. Przy przedłużonym pirsie będą mogły cumować statki pasażerskie białej floty i jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni. Na odcinku od narożnika nasady istniejącego pirsu w stronę ulicy Gdańskiej wydłużone będzie nabrzeże postojowe, które pełnić będzie funkcję postojową. Dalej w stronę ulicy Gdańskiej wykonane będzie umocnienie brzegu wschodniego oraz umocnienie brzegu północnego. W miejscu obecnego ciągu pieszo-jezdnego zostanie wykonana nowa utwardzona nawierzchnia. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2022 roku.

Monika Grochulska