1 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przekierowaniu na walkę z epidemią 130 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Z tej puli 50 mln zł przeznaczone zostało na wsparcie służby zdrowia. Wprowadzenie tych pilnych zmian wymagało zgody Komitetu Monitorującego, która została udzielona niezwłocznie.

Komitet Monitorujący w nadzwyczajnym trybie, w skróconym do 2 dni głosowaniu przy pomocy poczty elektronicznej, zatwierdził zmianę Programu polegającą na przekierowaniu 130 mln zł na działania mające na celu niwelowanie skutków epidemii. Następnie, w ten sam sposób Komitet Monitorujący zatwierdził nowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia, nakierowane na wyłonienie projektów dedykowanych walce z koronawirusem, które będą sfinansowane z przekierowanych środków.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, Komitet Monitorujący bez wahania przyjął niestandardowy tryb pracy, aby umożliwić jak najszybszą reakcję na narastające zagrożenie skutkami epidemii.