Preferencje dla strategicznych projektów w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach FEP 2021-2027. To najważniejszy efekt, jaki dla Strefy Przybrzeżnej przyniesie Zintegrowane Porozumienie Terytorialne. Dokument w tej sprawie został podpisany 29 września 2023 r. w Smołdzinie.

W uroczystym podpisaniu porozumienia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury wziął udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby, a zarazem lider Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna.

Czym są ZPT?

Przypomnijmy, że Zintegrowane Porozumienia Terytorialne są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Co dzięki ZPT zyska Strefa Przybrzeżna?

W Porozumieniu dla Strefy Przybrzeżnej znalazło się 7 pakietów przedsięwzięć dotyczących m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminach Główczyce, Smołdzino i Wicko, zwiększenia zdolności operacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminach Główczyce, Wicko, Smołdzino, Ustka i w Łebie oraz nadania nowych funkcji obiektom kulturalnym w Łebie, Ustce, Objeździe i Wicku. Chodzi także o budowę zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji deszczowej w Łebie oraz zmodernizowaniu zielonej infrastruktury w celu przystosowania się do zmian klimatu w gminach Główczyce, Wicko i w Łebie, rozbudowę ujęć wody pitnej na terenie gminy Wicko, budowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie czy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki punktom selektywnego zbierania odpadów w gminie Główczyce oraz w miastach Łeba i Ustka.

– Konkretne efekty realizacji tych zamierzeń to m.in. termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej, ponad 118 ton rocznie ograniczonej emisji CO2, doposażenie pięciu jednostek służb ratowniczych, zwiększenie pojemności obiektów małej retencji, stworzenie nowej zielonej infrastruktury, wsparcie dwóch stacji uzdatniania i ujęcia wody, rozbudowana oczyszczalnia ścieków w gminie Smołdzino, wsparcie trzech punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dwa nowe punkty napraw i ponownego użycia rzeczy używanych, a także cztery wyremontowane i doposażone obiekty kultury, które odwiedzi około 17 tysięcy osób rocznie – wylicza marszałek Mieczysław Struk.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to blisko 44 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to około 37 mln zł.

Autor: Marcin Szumny/pomorskie.eu