13 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, będące jednocześnie pierwszym posiedzeniem KM w Polsce.

Komitet liczy 46 członków, wśród których jest 14 przedstawicieli rządu, 15 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 17 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, środowisko naukowe i gospodarcze.

Komitet Monitorujący jest ważnym partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w skutecznej i sprawnej realizacji największego, wartego ponad 8 miliardów złotych, programu finansowego w historii regionu.

Tekst uchwały w sprawie powołania komitetu wraz z listą członków