8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

W ramach tych działań i poddziałań ogłosiliśmy 29 maja 2015 roku pierwsze konkursy w RPO WP 2014-2020, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.

Zobacz ogłoszenia konkursów