Jesień to czas pełen możliwości, a my chcemy Was poinformować o pięciu aktualnych konkursach z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na które warto zwrócić uwagę. To doskonała okazja do zdobycia wsparcia finansowego na różnorodne projekty. Oto ich krótki przegląd:

► Konkurs w ramach Działania 5.13. Rozwój ekonomii społecznej

► Konkurs w ramach Działania 5.11. Aktywne włączenie społeczne

► Konkurs w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna

► Konkurs w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)

► Konkurs w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej (projekty zintegrowane)

Te konkursy obejmują wiele obszarów, od wspierania inicjatyw i równości społecznej po rozwój kompetencji dzieci i młodzieży. Niezależnie od Waszych celów, istnieje szansa na uzyskanie wsparcia EFS+.

Zachęcamy do skorzystania z tych możliwości. Wspólnie możemy wpłynąć na pozytywną zmianę w naszej pomorskiej społeczności!

Nie przegapcie tych terminów aplikacyjnych. Więcej szczegółów na stronach internetowych każdego z konkursów.