Komisja Wyborcza powołana przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór uzupełniający organizacji pozarządowych kandydujących do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Zgłoszeń organizacji kandydujących można dokonywać w dniach 8-9 grudnia 2022 r.
Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.