Komisja Wyborcza powołana przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Zgłoszeń organizacji kandydujących można dokonywać w dniach 8-17 listopada 2022 r. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.