Miejskie aktualności, czyli nowe opracowania i podcasty, które warto poznać!

Obecny stan polskich miast: Nowe raporty Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Miasta stanowią ważną rolę we współczesnym świecie, co wiąże się zarówno z wieloma wyzwaniami, ale też perspektywami rozwoju. W obliczu dynamicznych zmian społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, które przekształcają dzisiejszą rzeczywistość, istnieje coraz większa potrzeba zrozumienia, analizy i rozwiązywania problemów, jakie stawiane są przed miastami. W tym kontekście Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) powołał do życia Obserwatorium Polityki Miejskiej – inicjatywę, której ideą jest tworzenie centrum spotkań i wymiany wiedzy dla tych, którym bliski jest los polskich miast.

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, jako platforma badawcza i analityczna zajmuje się monitorowaniem, diagnozowaniem i analizą wyzwań, przed którymi stoją ośrodki miejskie. W ramach tej działalności regularnie powstają raporty o stanie polskich miast, które wnikliwie przyglądają się bieżącym problemom i kierunkom rozwoju. W ostatnim czasie opublikowane zostały następujące opracowania:

W publikacji znajdują się informacje o procesie opracowywania, zawartości i sposobie wdrażania strategii oraz jej roli w zarządzaniu miastami. Dużo uwagi poświęcono podejściu holistycznemu polegającemu na łączeniu wątków społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Przytoczono także wiele inspirujących praktyk dotyczących dialogu obywatelskiego, procesu interpretacji uwag mieszkańców, czy też systemu wspierającego realizację strategii. Przykłady zaczerpnięto z miast takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań i Kraków.

Raport porusza kwestię polityki rowerowej jako jednego z wyzwań, przed którymi stoją samorządy w kontekście kryzysu klimatycznego i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiona została nowa definicja polityki rowerowej, analiza dokumentów określających jej kierunki oraz sposoby wdrażania. Kwestia polityki rowerowej wielokrotnie poruszana była w kontekście Europejskiego Tygodnia Mobilności, który był świętowany w całej Europie w dniach 16-22 września. Więcej informacji znaleźć można w artykule: (Link do naszej strony i artykułu o ETM)

Opracowanie ma na celu zdiagnozowanie aktywności inwestycyjnej miast w zakresie mieszkalnictwa oraz zaprezentowanie innowacyjnych działań w zakresie polityki mieszkaniowej. Zawiera zagadnienia dotyczące struktury budownictwa mieszkaniowego, warunków jego rozwoju i wykorzystania wsparcia w postaci instrumentów finansowych, a także inspiracje, na które składają się przykłady polskich miast aktywnie działających na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Więcej raportów można znaleźć tutaj

Osobom, które o miastach wolą słuchać polecamy poniższe podcasty:

W kolejnym podcaście prowadzonym przez Andrzeja Brzozowego z Projektów Miejskich (http://projektymiejskie.pl/) możemy usłyszeć o The European Urban Initiative, czyli inicjatywie Komisji Europejskiej wspierającej miejskie innowacje. Stanowi ona kontynuację inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) realizowanej w latach 2014-2020 i ma na celu finansowanie innowacyjnych działań w ośrodkach miejskich.

MiastoLogicznie to podcast poświęcony tematyce Smart City w kontekście wyzwań miast i zastosowaniu technologii w ich rozwoju. W jednym z odcinków poruszona została popularna w ostatnim czasie kwestia sztucznej inteligencji w kontekście systemów wdrożonych w miastach oraz najnowszych trendów.

Ochrona dziedzictwa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tożsamości kulturowej miast przy jednoczesnym ciągłym rozwoju urbanistycznym narzucającym nowe warunki w projektowaniu oraz zapisach prawa. Zarówno adaptacja miast do zmian klimatu, jak i ochrona dziedzictwa kulturowego to ważne zagadnienia w kontekście Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027. W 158 odcinku Urbcast poruszone zostało zagadnienie termomodernizacji w kontekście rewitalizacji, roli zieleni w dziedzictwie miejskim, a także wpływu betonowania przestrzeni na dziedzictwo i środowisko miejskie.

Ciągła aktualizacja wiedzy na temat zmian zachodzących w miastach jest ważna nie tylko dla specjalistów zajmujących się zagospodarowaniem przestrzeni, ale też mieszkańców. Śledzenie nowych informacji pomaga nam zrozumieć, jak ewoluuje nasze otoczenie i jak możemy lepiej dostosować się do dynamicznych wyzwań współczesności.