Projekt zawodowy realizowany przez samorząd województwa pomorskiego znalazł się w gronie pięciu finałowych projektów w kategorii Europejski Rok Umiejętności 2023. Chodzi o wsparcie uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w branży zdrowotnej i usługach opiekuńczych. Rozpoczęło się właśnie europejskie głosowanie.

Internetowe głosowanie na nagrodę publiczności będzie trwało do 14 listopada 2023 r. na stronie internetowej konkursu Regiostars: https://regiostarsawards.eu/.

 

REGIOSTARS TO COROCZNY KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ DYREKCJĘ GENERALNĄ DS. POLITYKI REGIONALNEJ I MIEJSKIEJ KOMISJI EUROPEJSKIEJ OD 2008 R. Z BIEGIEM LAT STAŁ SIĘ EUROPEJSKIM ZNAKIEM DOSKONAŁOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.

 

Dodatkowo, województwo pomorskie będzie miało okazję zaprezentować swój projekt 10 października w Brukseli podczas EU Regions Week.

 

Zagłosuj na pomorski projekt zawodowy

Celem projektu zatytułowanego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów oraz dostosowanie ich do potrzeb pracodawców, a w rezultacie zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół policealnych.

 

– Cieszę się, że nasze pomorskie projekty zyskują takie uznanie i mogą być przykładem, jak skutecznie dostosowywać szkolnictwo zawodowe do zmieniającej się rzeczywistości – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Wsparcie dotyczy takich zawodów, jak: technik farmaceutyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik elektroradiolog oraz protetyk słuchu.

 

– W tym wypadku zbudowaliśmy system wsparcia doradztwa zawodowego w szkołach. Dzięki temu uczniowie otrzymują pomoc w wyborze ścieżki zawodowej i zdobywają potrzebne umiejętności. Szczególnym wsparciem objęliśmy branże zdrowotną i usługi opiekuńcze, aby jak najlepiej przygotować młodych Pomorzan i nauczycieli do przyszłych wyzwań zawodowych – zaznacza marszałek Struk. – Zachęcam do głosowania na pomorski projekt!

 

Liczby dotyczące zgłoszonego projektu:

  • Ponad 400 uczniów pomorskich medycznych szkół zawodowych nabyło nowe umiejętności i uczestniczyło w kursach, szkoleniach i stażach u pracodawców
  • Ponad 34 tys. godzin staży zawodowych w branży zdrowotnej i opiekuńczej
  • 42 nauczycieli pomorskich medycznych szkół zawodowych zdobyło nowe kwalifikacje
  • 1 opracowany model systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • 1 regionalny konsultant koordynujący sieć doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Sieć 20 lokalnych konsultantów doradztwa edukacyjno-zawodowego

Pomorskie branżówki górą

Pomorskie stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego już od wielu lat. Konkursowy projekt zawodowy był realizowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie. Dzięki temu umiejętności, jakie młodzi ludzie nabywają w szkołach zawodowych, są bardzo cenne i poszukiwane na rynku pracy.

 

Na szkolnictwo zawodowe samorząd województwa pomorskiego przeznaczył do tej pory ponad 360 mln zł. Ze wsparcia skorzystało ponad 25 tys. uczniów. Chodzi m.in. o praktyki, staże u pracodawców, dodatkowe zajęcia i kursy zawodowe. Wsparciem objętych zostało też 1200 nauczycieli szkół zawodowych. Były to przede wszystkim dodatkowe kursy i studia podyplomowe. Zrealizowanych zostało 48 inwestycji infrastrukturalnych, doposażono 50 szkół zawodowych na kwotę ponad 300 mln złotych.

Katarzyna Piotrowska-Turnowiecka