W związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, biorąc pod uwagę specyfikę projektów współfinansowanych ze środków EFS, których działania kierowane są bezpośrednio do mieszkańców regionu, a przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom apelujemy o szczególną ostrożność w podejmowanych działaniach projektowych.

Przewidujemy możliwość wydłużenia terminów realizacji projektów, zmianę harmonogramów i zakresu podejmowanych działań. Każdy z takich przypadków będziemy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze okoliczności zaistnienia siły wyższej w trakcie realizacji projektów.

Bardzo prosimy, o każdorazowe informowanie opiekunów projektów o zmianach w harmonogramie wsparcia w ramach projektu oraz o ewentualnych wdrażanych przez Państwa działaniach zaradczych zgodnych z zaleceniami odpowiednich służb. Prosimy także o dokumentowanie zaistniałych powodów, czynników i zdarzeń, mających wpływ na zmianę realizacji projektu, celem zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 

W przypadku wątpliwości i pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego, lub w ramach modułów dostępnych w SL2014. Bardzo prosimy o korzystanie z tej formy komunikacji.