Pomorskie szpitale otrzymają sprzęt medyczny m.in. respiratory oraz środki ochronne. Z pomocy skorzysta też Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która kupi dodatkowy sprzęt do laboratorium. Unijne wparcie wyniesie ponad 26 mln zł.

Pieniądze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Szybkie zakupy

Wszystkie zakupy będą realizowane na tzw. szybkiej ścieżce procedowania. Oznacza to, że realizacja będzie uzgadniana z wojewodą i wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. – Warto tu podkreślić współpracę. Szczegółowy zakres rzeczowy wsparcia został wypracowany wspólnie z zaangażowanymi podmiotami leczniczymi i wojewodą pomorskim. Pieniądze trafią do wszystkich podmiotów, które zostały wskazane do bezpośredniej opieki nad pacjentami z COVID-19 – zaznacza marszałek Struk. Nie będą to tylko szpitale podlegające samorządowi województwa. Z zakupów skorzystają również 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

Co otrzymają szpitale?

Największą pulę, bo około 6,5 mln zł otrzyma Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Dzięki temu kupione będą między innymi stacjonarne i transportowe respiratory i kardiomonitory. W szpitalu zainstalowany będzie także kontenerowy tomograf komputerowy. A za ok. 2,4 mln zł zakupione będą środki ochrony indywidualnej, takie jak: maseczki, przyłbice czy kombinezony. Z kolei w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie wyposażone zostanie laboratorium, gdzie będą wykonywane testy w kierunku koronawirusa. Wyremontowane zostaną także trzy izolatki. Ponad 4 mln zł trafi do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, który kupi m.in.  tomograf komputerowy oraz cyfrowy aparat rentgenowski, a do tego wyposażenie laboratorium badań w kierunku koronawirusa. Z kolei Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku za około 1,5 mln zł kupi wyposażenie do laboratorium oraz środki ochrony indywidualnej.

Dla powiatów i gmin

Samorząd województwa chce wesprzeć nie tylko największe podmioty medyczne w województwie. – Chcemy pomóc finansowo tym podmiotom leczniczym w naszym regionie, których właścicielem są powiaty, gminy czy miasta. Przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia personelu szpitalnego przed zakażeniem, czyli zakupu środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.  16 kwietnia 2020 r. wystąpiliśmy o wskazanie potrzeb w tych podmiotach leczniczych, obecnie zbieramy te informacje, żeby udzielić odpowiedniej pomocy – podkreśla marszałek Struk.

Środki z RPO

Aby przeznaczyć środki z RPO na inny cel wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej, która pozwoliła na elastyczniejsze przesuwanie środków na inne zadania m.in. walkę z koronawirusem. – Już w połowie marca mieliśmy gotowy projekt dotyczący zaangażowania dostępnych środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 1 kwietnia – na podstawie nowych rozwiązań prawnych, które zostały w trybie pilnym przyjęte przez Radę Europejską – mogliśmy podjąć stosowne uchwały i przeznaczyć 130 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na dwa główne obszary – ochronę zdrowia oraz wsparcie przedsiębiorców – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Aleksander Olszak/pomorskie.eu