10 kwietnia 2024 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.08-IZ.00-003/24 w zakresie projektów dotyczących wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień.

W odpowiedzi na nabór wpłynęło 29 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 31 845 812,23 zł, co stanowi 115,02 % dostępnej alokacji.