20 grudnia 2023 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.08-IZ.00-002/23 w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 26 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 169 048 026,35 zł, co stanowi 104,99% dostępnej alokacji.