31 października 2023 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 69 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 190 757 569,58 zł, co stanowi 173,45% dostępnej alokacji.