17 stycznia 2024 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23 w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 128 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 263 478 092,38 zł, co stanowi 249,53% dostępnej alokacji.