4 października 2023 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.07-IZ.00-001/23.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 158 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 270 418 684,59 zł, co stanowi 255,45% dostępnej alokacji.