28 lutego 2024 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.07-IZ.00-002/23.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 263 181,88 zł, co stanowi 118,78% dostępnej alokacji.