20 września 2023 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr FEPM.05.13-IZ.00-001/23.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 217 018,84 zł, co stanowi 138,57% dostępnej alokacji.