Informujemy, że 8 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął plan prac nad projektem Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2023 rok w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Ostateczny harmonogram zostanie zatwierdzony i opublikowany przez Instytucję Zarządzającą FEP po otrzymaniu jego wzoru z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednocześnie IZ przygotowuje pozostałe dokumenty niezbędne do wdrażania programu i realizacji projektów takie jak: Szczegółowy Opis Priorytetów, wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, regulamin wyboru projektów itp.

Załączniki