1,86 mld euro z budżetu Unii Europejskiej trafi do województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inauguracja RPO WP odbyła się 12 marca br. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Konferencja zgromadziła blisko 400 uczestników. W otwarciu wzięli udział m.in. marszałek Mieczysław Struk, wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej Patrick Amblard i Wallis Goelen Vandebrock.

Marszałek Mieczysław Struk zaprezentował gościom główne założenia Programu. To niezastąpiony napęd rozwojowy dla naszego regionu. Jest to wehikuł, który może nam pomóc przenieść się na poziom lepiej rozwiniętych regionów UE – tak o RPO WP 2014-2020 powiedział marszałek.

Marszałek poinformował również o trwających do 25 marca konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, wyrażając nadzieję, że ich partnerskie przygotowanie ułatwi zrozumienie zasad realizacji RPO.

Przypomnijmy, że Program, którym zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego został zaakceptowany przez Komisję Europejską 12 lutego br. i jest największym programem finansowym w historii regionu.

Zobacz na co przeznaczone zostaną pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Prezentacje do pobrania:

„RPO WP 2014-2020  – być albo nie być regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku” – zobacz

„Partnerstwo: Forma zarządzania RPO WP 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)” – zobacz

Wystąpienie Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej – zobacz