Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 2 umowy na dofinansowanie ze środków unijnych 2 projektów dot. produkcji energii z odnawialnych źródeł. Najważniejszym spodziewanym efektem inwestycji będzie obniżenie rachunków za prąd w zakładach produkcyjnych i budynkach biurowych. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
Projekt „Produkcja energii odnawialnej z hybrydowej instalacji OZE na potrzeby firmy Dartomeks Lichnerowicz Spółka Jawna” realizowany przez Dartomeks Lichnerowicz Spółka Jawna obejmuje budowę 2 systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy 38,36 kW i 39,76 kW odpowiednio w Rudnie i Tczewie w połączeniu z 2 zestawami do magazynowania energii. Instalacje OZE służyć będą do wytworzenia energii elektrycznej na bieżące potrzeby i optymalizacji jej zużycia poprzez magazynowanie nadwyżek w akumulatorach, a także zapewnienia zasilania awaryjnego przestrzeni biurowej firmy.
 
 


Fot. Jacek Socha/Pomorskie.eu

 
 
W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,08 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 66 ton równoważnika CO2. Zakończenie projektu planowane jest w czerwcu br. Całkowita wartość projektu wynosi 544 858,36 zł, z czego dofinansowanie unijne to 245 874,92 zł. 
 
 
Projekt „Przedsiębiorstwa produkcyjne w Warblewie i Kobylnicy przyjazne środowisku” realizowany przez Enbit Grzegorz Szwarc jest projektem partnerskim realizowanym wraz Przedsiębiorstwem Wyrobów Metalowych Naprawa Urządzeń Elektrycznych Ryszard Seemann oraz Steelcon sp. z o.o. Przedmiotem projektu jest wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 224,64 kW. Instalacje fotowoltaiczne zapewnią energię wykorzystywaną na potrzeby własne przedsiębiorców. Celem projektu jest przede wszystkim redukcja dwutlenku węgla do atmosfery i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw poprzez dywersyfikację źródeł poboru energii elektrycznej.
 

Fot. Jacek Socha/Pomorskie.eu
 
W ramach projektu zostaną zainstalowane urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,22 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 168 ton równoważnika CO2. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu br. Całkowita wartość projektu wynosi 1 247 269,54 zł, z czego dofinansowanie unijne to 821 223,21 zł.
 
Ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsparcie produkcję energii z OZE otrzymało 47 projektów. Łączna wartość wspartych projektów to ponad 251 mln PLN, a wartość dofinansowania to ponad 185 mln PLN. W ramach projektów zainstalowane zostały (lub zostaną) urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej o łącznej mocy 53 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie ponad 36 tys. ton równoważnika CO2.
 
Martyna Sawicka i Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR