W piątek 18 grudnia br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. aneks zwiększający wysokość dofinansowania unijnego na walkę z COVID-19.  Dodatkowe środki unijne w kwocie 2 621 297,00 zł pochodzą z Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas uroczystości marszałkowie wręczyli przedstawicielom Beneficjenta symboliczny czek z informacją o wysokości dodatkowych środków na walkę z COVID-19.

 

na zdjęciu marszałkowie samorżadu pomorskiego wręczają czek przedstawicielom Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

fot. UMWP

Dzięki dodatkowym środkom zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi, aparatura medyczna, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej. Zakupiony zostanie respirator stacjonarny z funkcją transportową, defibrylator, ogrzewacze pacjenta, 3 monitory pacjenta z modułem transportowym, ssak stanowiskowego. Zaplanowano również zakup centrali do monitorów i analizatora gazometrii pełnej z analizatorem parametrów krytycznych, trzech łóżek elektrycznych dla  OJOM, wózka transportowego, 8 pomp infuzyjnych, 3 laryngoskopów i 3 worki ambu, a także aparatu USG. Dodatkowe środki unijne pozwolą również na zakup 5 kompletów  odzieży ochronnej na odcinek wysoce zakaźny, kolumny endoskopowej, dozownika tlenu, 24 pomp infuzyjnych, aparatu do znieczulania wysokiej klasy z możliwością znieczulania dzieci, 6 kardiomonitorów, 14 lamp bakteriobójczych, respiratora, 13 zestawów łóżek wraz z materacami i zestawu – kardiomonitor z kapnografem, kardiomonitor oraz centrala do kardiomonitorów do sali obserwacyjnej.

 

na zdjęciu podpisanie aneksu przed marszałków samorzadu pomorskiego i przedstawicieli Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

fot. UMWP

 

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie kolejny raz w tym roku otrzymało środki z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19. W maju br., w trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, Centrum otrzymało 600 tys. zł dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.     
     
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął kompleksowe działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego.
Do końca bieżącego roku, ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przeznaczonych łącznie zostanie prawie 110 mln zł (łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 221,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19)

 

Monika Grochulska,
Referat Informacji DPR