Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z Marzeną Mrozek, prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o., aneks, na mocy którego szpitalowi w Kościerzynie i trzem podmiotom medycznym ze Słupska przekazane zostaną dodatkowe środki na walkę z COVID-19.

 

dwie osoby siedzące przy stole podpisują aneks

 

Środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki nim zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi. Wsparcie otrzymały: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. oraz trzy słupskie podmioty medyczne: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Stacja Pogotowia Ratunkowego.

 

pięć osób prezentuje czek z informacją o dodatkowym dofinansowaniu

 

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzymał dodatkowo 5,8 mln zł na walkę z COVID-19. W planach zakupowych szpitala jest konieczny sprzęt, m.in. 2 aparaty RTG, po jednym aparacie EKG i USG, 5 defibrylatorów, kolumna endoskopowa – tor wizyjny, 125 pulsoksymetrów oraz łóżka szpitalne. W zakresie robót budowlanych wykonanych zostanie 17 komór izolacyjnych oraz konsole pielęgniarskie. Do laboratorium zakupione zostanie wyposażenie, m.in. 2 mikroskopy, termocykler oraz zamrażarka do przechowywania szczepionek.

 

pięć osób prezentuje czek z informacją o dodatkowym dofinansowaniu

 

Szpital Specjalistyczny w Słupsku otrzyma prawie 7 mln zł dodatkowych środków na walkę z COVID-19. Zakupione zostaną: 2 aparaty RTG, 4 aparaty USG, 12 kardiomonitorów, 4 respiratory, 3 defibrylatory, 21 aparatów do hemodializy oraz 5 do znieczulenia. Dodatkowo – 2 kolumny endoskopowe oraz 4 komory laminarne na potrzeby laboratorium (2 refundowane ze środków UE). Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku wsparcie w kwocie 1,3 mln zł przeznaczy na zakup sprzętu, m.in. 3 defibrylatorów, 2 respitatorów, 11 wideolaryngoskopów, 4 wózków do transportu pacjentów. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku otrzyma wsparcie w kwocie prawie 40 tys. zł. Środki przeznaczy na zakup m.in. defibrylatora, aparatu EKG, 5 pulsoksymetrów.

Szpital w Kościerzynie i wymienione podmioty medyczne ze Słupska już kolejny raz w tym roku otrzymały środki z UE na walkę z COVID-19. W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 roku, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. otrzymał prawie 5,8 mln zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – 1,4 mln zł, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 225 tys. zł, a Stacja Pogotowia Ratunkowego – 44 tys. zł.

 

Łącznie, do końca 2020 roku, ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przeznaczonych zostanie prawie 110 mln zł.  

Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

  • 51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,

  • 30 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,

  • 30 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, oraz na ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy, uproszczenia w realizacji projektów RPO WP 2014-2020, m.in. możliwość wydłużenia terminów realizacji projektów.

Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 221,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.

 

Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR