Zapraszamy beneficjentów RPO WP do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich poprzez przygotowanie w dniach od 7 do 10 maja różnorodnych wydarzeń na terenie projektów, które będą zachęcały mieszkańców Pomorza oraz turystów do ich odwiedzenia i poznania.

W ramach Dni Otwartych można przykładowo zorganizować zwiedzanie obiektów, festyny, koncerty, zaoferować bezpłatne lub zniżkowe bilety wstępu. Liczymy na szeroki udział i pomysłowość beneficjentów z naszego województwa. Dzięki udziałowi w Dniach Otwartych beneficjenci Funduszy Europejskich uzyskają możliwość dodatkowej promocji projektu i staną się uczestnikami ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.

Władze gmin i powiatów województwa pomorskiego w sposób szczególny zachęcamy do włączenia się w akcję poprzez promocję projektów własnych oraz realizowanych przez podległe jednostki. Jest to doskonała okazja do pokazania mieszkańcom efektów już ponad dziesięcioletnich starań samorządów w pozyskiwaniu środków unijnych.

Wspólna akcja promocyjna

Po stronie instytucji koordynującej akcję, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, leżeć będzie przeprowadzenie promocji w ogólnopolskich mediach, a po stronie Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzenie takiej akcji w mediach regionalnych. W mediach będziemy zapraszać do udziału w Dniach Otwartych i do odwiedzenia strony internetowej akcji: www.dniotwarte.eu. Na stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia i mapką dojazdu. Akcja będzie posiadała również spójną identyfikację wizualną: logo oraz gotowe szablony materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas Dni Otwartych (np. bannery internetowe, ulotki, plakaty, itp.). 

Zasady wizualizacji kampanii wraz z wzorami plików graficznych (w tym logo i bannery internetowe) dostępne są na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.

Jak się zgłosić?

W przypadku zainteresowania udziałem w akcji prosimy o przesłanie informacji nt. planowanego wydarzenia na adres dniotwartefe@pomorskie.eu oraz o wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie akcji: www.dniotwarte.eu.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych upływa 3 kwietnia 2015 r.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pomysł na udział w Dniach Otwartych, ale mają wątpliwości bądź obawiają się trudności w realizacji wydarzenia, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji. Osobami do kontaktu w tej sprawie są:

Marcin Twardokus, tel. 58 32 68 152, dniotwartefe@pomorskie.eu

Anita Płonka, tel. 58 32 68 147, mail: dniotwartefe@pomorskie.eu

Załącznik:

Regulamin udziału w Dniach Otwartych