Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 1430/504/23 z dnia 7 grudnia 2023 r. kolejną wersję Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian – załączniku nr 1 do uchwały. Niniejszą uchwałą dodano nowe załączniki do dokumentu:

  • nr 8.1a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt niefunkcjonujący),
  • nr 8.1b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt fazowany).

 

Jakub Kowalczuk

Załączniki