Z nowego mechanizmu finansowego mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa. Maksymalna kwota, to 150 tys. do tego zerowe oprocentowanie. Pożyczkę można spłacać nawet przez 5 lat.

Pieniądze na pożyczki wygospodarował samorząd województwa pomorskiego.

Wspieramy pomorskie firmy

Pandemia koronawirusa ma bardzo negatywny wpływ na gospodarkę. Firmy, aby się utrzymać muszą redukować koszty działalności. W wielu przypadkach może to doprowadzić do zwalniania pracowników i likwidacji firmy. Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na zawarcie przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. umowy na wdrażanie produktu finansowego „Pożyczka Płynnościowa”, która przeznaczana jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego w okresie epidemii spowodowanej przez COVID-19. Umowa została zawarta 22 kwietnia w oparciu o przepisy tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o środki już od 4 maja br.  Kwota przeznaczona na Pożyczki Płynnościowe to 30 mln zł, są to środki którymi dysponuje samorząd województwa pomorskiego. Umowę na szybkie uruchomienie pożyczki udało się podpisać dzięki poprawce wprowadzonej przez Senat. Była to inicjatywa senatora Ryszarda Świlskiego. – W pierwotnej wersji ustawy z szybkiej ścieżki rozdysponowania środków wśród MŚP mógł skorzystać Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. Udało się jednak przekonać senatorów do rozszerzenia listy tych podmiotów. Dzięki temu także fundusze regionalne, takie jak np. Pomorski Fundusz Rozwoju mogły bardzo szybko rozpocząć działania na rzecz zniwelowania skutków pandemii wśród MŚP – mówi senator Ryszard Świlski. Senacka poprawka do ustawy została również przyjęta w sejmie. – Liczę, że te pieniądze pozwolą pomorskim firmom przetrwać trudny czas epidemii oraz że uda nam się pokonać kryzys – podkreśla.

Pożyczka płynnościowa

W ramach podpisanej umowy do dyspozycji przedsiębiorców będzie 30 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki to 150 tys. zł. Co ważne, oprocentowanie pożyczek będzie zerowe, a maksymalny okres spłaty to aż 5 lat. Będzie też możliwy dwunastomiesięczny okres zawieszenia spłat. – Wnioski o pożyczkę będzie można składać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym już od 4 maja 2020 r.– informuje Aneta Grzębska prezes PFP.

Aleksander Olszak/Pomorskie.eu