Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Wejście kapitałowe to instrument kapitałowy polegający na pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Produkt skierowany jest do przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju będących spółkami kapitałowymi prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R) kwalifikowalnych przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego, będące na wczesnych etapach gotowości technologicznej (II – IX TRL) oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej poprzez finansowanie w szczególności:

  • badań przemysłowych,
  • prac rozwojowych,
  • procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
  • zakupu wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej,
  • dostosowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia prac B+R,
  • oraz uzupełniająco: infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach).

Wartość jednego wejścia kapitałowego wynosi od 200 tys. zł do 5 mln zł.

Maksymalny okres wejścia kapitałowego, co do zasady nie przekracza 120 miesięcy od momentu jego dokonania, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Wejścia Kapitałowego w celu objęcia udziałów / akcji w kwalifikującym się przedsiębiorstwie.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośrednika finansowego w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym wybrana została oferta Netrix Ventures Sp. z o.o.

Dane kontaktowe ww. podmiotu oraz odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

Netrix Ventures Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
e-mail: lukasz.golabek@netrix.com.pl
Oddział: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Szczegóły oferty dostępne są na stronie https://netrix.ventures/pomorski-i-ii/