Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka Płynnościowa to produkt adresowany do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W szczególności z pożyczki mogą skorzystać mikro i małe, a także średnie przedsiębiorstwa w celu finansowania wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej i zapewnienia płynności finansowej (kapitał obrotowy).

W szczególności środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

• wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

• zatowarowanie, półprodukty itp.,

• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej:

• maksymalna kwota pożyczki – 150 tys. zł;

• maksymalny okres spłaty – 5 lat;

• maksymalny okres karencji w spłacie – 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty);

• oprocentowanie – co do zasady 0%.

Łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA
  • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

Pośrednicy finansowi zakończyli nabór wniosków pożyczkowych ze względu na wyczerpanie dostępnej puli środków.