Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie 2021-2027”.

Spotkanie organizowane jest w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich i odbędzie się 10 maja 2024 r. w godzinach 10:00 –12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 (sala Niebo Polskie, poziom 0, na wprost wejścia głównego do budynku).

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich,
  • przedstawienie planowanych naborów dla jednostek samorządu terytorialnego z programów krajowych oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza,
  • obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów w perspektywie finansowej 2021‑2027.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy „Weź udział” do 8 maja 2024 r.,
  2. potwierdzić swój udział linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail podany
    w zgłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.

Organizator:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Załączniki