Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Ogólny regulamin udzielania pożyczek Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. został przyjęty przez Zarząd Spółki 20 lipca 2022 r. Celem wprowadzenia regulaminu jest umożliwienie finansowania zwrotnego wszystkich przedsięwzięć z zakresu:

  • rozwoju obszarów miejskich;
  • efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej;
  • rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • innych obszarów interwencji publicznej wpisujących się w politykę rozwoju województwa pomorskiego.

Wartość minimalna pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna nie może przekroczyć 30 mln zł. Podstawowym warunkiem udzielenia pożyczki jest zgodność przedsięwzięcia z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat. Oprocentowanie pożyczki jest ustalane indywidualnie przy czym nie może przekroczyć poziomu wynikającego z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego

Za udzielenie i obsługę pożyczki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. może pobrać od pożyczkobiorcy  prowizję, przy czym nie może ona być wyższa niż 2% wartości pożyczki.

Dane kontaktowe  oraz odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu

tel.: 58 58 58 950

strona www TUTAJ